Rest house and hotel in Hanqavan


Armenia is known for its mountains, beautiful nature, landscapes and all the accommodations for a perfect rest.

Every foreigner who returns from Armenia to his homeland, carries in his heart a piece of Armenia. One of the famous recreation destinations in Armenia is Hanqavan, which is famous for its numerous rest houses and hotels.

More

Services
Entertainment

Swimming pool, table tennis and badminton are the inseparable parts of the entertainment in the guest house

Tours/ Excursions

Tours and excursions revealing the sights of Hankavan.

Sauna/ Healing massage

Relaxing water therapy in sauna and healing massage. 

Have a cool rest in Hankavan

Let's overcome the summer heat in our renovated pool
Վահան և Զառա
08 31 2017

Շատ հիանալի օրեր անցկացրեցինք: Առաջին անգամ էինք Հանքավանում: Գեղեցիկ բնություն և ջերմ հյուրընկալություն: Շնորհակալ ենք և ուրախ: Մաղթում ենք Ձեր գոծունեությանը հաջողություններ:

Արմինե Փիլոյան-Վրտեսկա
07 27 2017

Շատ շնորհակալ ենք ողջ անձնակազմից հրաշալի վերաբերմունքի համար: Հայաստանում մեզ այսքան լավ զգալու համար, երեխաներիս, ամուսնուս ու հարազատներիս ուրախություն պարգևելու համար:

Ձեզ ցանկանոմ ենք ամենայն բարիքJ :)

Copyright © 2024. Developed and promotion by IT Manager LLC